Sunday, March 18, 2012

2) TAKBIRATUL IHRAM , Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq

2) TAKBIRATUL IHRAM

Dalilnya hadis Ali Radhiyallahu’anhu,bahawa:

لحديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم) رواه الشافعي وأحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي، وقال: هذا أصح شئ في هذا الباب وأحسن، وصححه الحاكم وابن السكن

Ertinya: ‘’ Nabi Shallallahu’alaihi wa Sallam bersabda : ‘Kunci solat ialah bersuci, pembukaannya membaca takbir dan penutupnya adalah membaca salam.’’[1]

(Diriwayatkan oleh asy-Syafi’i, Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan at-Tirmizi. Beliau berkata ‘Hadis ini merupakan hadis paling sahih dan paling baik dalam masalah ini.’ Al-Hakim dan Ibnu as-Sakan turut menyatakan kesahihan hadis ini)

Takbiratul ihram merupakan antara fardhu solat berdasarkan perbuatan serta perkataan Nabi Shallallahu’alaihi wa Sallam sebagaimana yang telah dihuraikan dalam dua hadis sebelum ini. Takbiratul ihram ini hanya dapat dilakukan dengan membaca lafaz ‘الله أكبر’ sahaja. Dalilnya hadis Abu Humaid, bahawa :

أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال: (الله أكبر) ، رواه ابن ماجه، وصححه ابن خزيمة وابن حبان


Ertinya: ‘’Apabila Nabi Shallallahu’alaihi wa Sallam berdiri hendak mengerjakan solat, beliau berdiri tegak dan mengangkat kedua-dua belah tangannya lalu mengucapkan ‘Allahu Akbar’
(Diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban)[2]

Disamping itu, terdapat satu lagi hadis yang dikeluarkan oleh al-Bazzar dengan sanad yang sahih berdasarkan syarat Muslim, dari Ali Radhiyallahu’anhu :

أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: (الله أكبر )

Ertinya: ‘’Apabila Nabi Shallallahu’alaihi wa Sallam berdiri hendak mengerjakan solat, maka beliau mengucapkan ‘Allahu Akbar’ ‘’ [3]

Demikian pula pada hadis ‘al-Musi’ fi Shalatih’ yang diriwayatkan ole hath-Thabrani dinyatakan : ‘’Kemudian dia membaca ‘Allahu Akbar’’.


[1] Diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab :ath-Thaharah (kitab: Bersuci), bab : Fardh al- Wudhu’ (bab :Fardhu Wuduk) , jil: 1, hlm :15

at-Tirmizi dalam Abwab ath-Thaharah (himpunan Bab Bersuci), bab : Ma Ja’a anna Miftah ash-Shalah ath-Thuhur (bab: Kunci Solat adalah Bersuci): (3), jil :1, hlm:9

Musnad Ahmad, jil 1,hlm 123

ad-Darimi dalam kitab : ash-Shalah wa ath-Thaharah (Kitab :Solat dan Bersuci), bab :Miftah ash-Shalah ath-Thuhur (bab :Kunci Solat adalah Bersuci), jil :1, hlm :140-141 al-Albani mengklasifikasikannya sebagai sahih dalam Shahih Abu Daud.

[2] Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab: al-Iqamah (kitab : Mendirikan Solat), bab :Ifitah ash-Shalah (Bab : Pembukaan Solat ) : (803) , jil:1 , hlm : 364 ; Mawarid adh-Dham’an : (442), hlm 123.

Dalam Fath ar-Rabbani dinyatakan bahawa hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan diklasifikasikan sebagai sahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, jil:2, hlm : 217

الله أكبر [3]Dalam Fath al-Bari dinyatakan bahawa hadis ini diriwayatkan dengan menggunakan lafaz dan diriwayatkan oleh al-Bazzar dengan sanad sahih mengikut syarat Muslim dari Ali bahawa Nabi Shallallahu’alaihi wa Sallam apabila berdiri hendak mengerjakan solat, beliau membaca ‘Allahu Akbar’ . Jil:2 , hlm: 217 dan Irwa’ al-Ghalil : (289)

No comments:

Post a Comment