Friday, March 16, 2012

1) NIAT, Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq

1)NIAT:
(Sebahagian ulama menganggap sebagai syarat, bukan rukun)

Dalilnya firman Allah Taala :

وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
‘’Pada hal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap di atas tauhid...’’Surah al-Baiyinah;5

Sabda Rasulullah :
إنما الاعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله . ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري

‘’ Sesungguhnya segala perbuatan bergantung kepada niat. Setiap orang akan memperoleh pahala mengikut kepada apa yang telah diniatkan. Oleh yang demikian, sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya. Sesiapa yang berhijrah demi meraih keuntungan duniawi atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu akan meraih apa yang telah diniatkannya itu’’ ) HR Bukhari

Dalam buku Ighatsah al-Lahfan,Ibnu Qayyim berkata: ’’Erti niat adalah bersengaja dan bermaksud secara bersungguh-sungguh untuk melakukan sesuatu.Tempatnya ialah di dalam hati dan ia tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan penuturan lisan.

Oleh itu, tidak ada satu hadith pun yang menunjukkan Rasulullah dan para sahabat pernah melafazkan niat.

Penuturan lafaz sebelum berwudhuk dan solat akan member peluang kepada syaitan untuk mengganggu dan dan menanam perasaan was-was dalm diri seseorang.Tujuannya adalah untuk mengganggu dan menyeksa kaum muslim sentiasa menderita dalam keraguan sehingga membuatkan seseorang itu jemu akan niatnya yang tidak pernah sempurna,was-was dan ragu-ragu serta menimbulkan keraguan dan kemudian meninggalkan perbuatan amal ibadah secara keseluruhannya.Hakikatnya, ramai yang mengalami penyakit seumpama ini.Mereka mnyusahkan diri untuk melafazkan niat, padahal ia sebenarnya sesuatu yang penting dalam solat.

No comments:

Post a Comment