Saturday, September 15, 2012

Syeikh Dr Ihsan Ilahi Zahir

Syeikh Dr Ihsan Ilahi Zahir, Ulama dan Pejuang Sunnah.
Syeikh Dr Ihsan Ilahi Zahir dilahirkan pada hari Khamis,31 Mei 1945 M / 18 Jamadil Awal 1364 H di Sialkot, India.
Merupakan salah seorang murid kepada ulama hadith terkenal abad ini iaitu Syeikh Muhammad Nasiruddin al-Albani.Memperoleh gelaran LC dari Universiti Islam Madinah.Beliau juga merupakan diantara ulama yang kuat menentang, membongkar serta menjawab syubhat Syiah.
Guru-guru beliau:
antaranya
1) Syeikh MUhammad Nasiruddin al-Albani
2) Syeikh Muhammad amin Syinqiti
3) Syeikh Abdul Aziz bin Baz
4) Syeikh Abdul Muhsin al-Abbad
5) Syeikh Abdul Qadir Hamd Haybatul
6) Syeikh Abul Barkat Ahmad
7) Syeikh Jandalawi Muhammad Hafiz
8) Syeikh Atiyyah Muhammad Salim
Karya-karya beliau:
1) Asy-Syiah was Sunnah
2) Asy-Syiah wa Ahlul Bait
3) Asy-Syiah wa At-Tasayyu
Wafat :
Dibunuh dengan menggunakan bom ketika beliau menyampaikan pidato mengenai sirah Nabi Sallallahu ‘alaihi wasallam di sebuah masjid di Lahore, Pakistan disaat pertemuan para ulama ahli hadith pada 23 Mac 1987 M/ 23 Rejab 1407 H. waktu 11 malam.
Sumber: Biografi Ulama Sunnah India, Muhammad Abdullah Suradi.
Jahabersa.

No comments:

Post a Comment